Ponudba za razstavljanje


Zainteresirana podjetja vabimo, da na seminarju sodelujejo kot razstavljavci svoje opreme oz. izdelkov.

Na seminarju bo za razstavljavce predviden razstavni prostor v velikosti dveh miz za postavitev izdelkov. Enemu razstavnemu prostoru pripadata dva stola. Vsi razstavni prostori so opremljeni z električnim priključkom in WiFi dostopom do interneta. Po želji lahko razstavljavci prinesejo tudi lastne dodatne rekvizite, kot na primer samostoječe panoje.

Cena enega razstavnega prostora je enaka dvema kotizacijama (1020 € + DDV). S tem si pridobite pravico do brezplačne udeležbe za enega sodelavca na razstavnem prostoru in enega sodelavca na predavanjih.

Razstavni prostor je potrebno vnaprej rezervirati, saj je število razstavljacev omejeno.

Za dodatne informacije pišite na tomi.mlinar[at]fe.uni-lj.si ali pokličite na 030 400 660.


Ponudba za pokroviteljstvo


Zainteresiranim podjetjem ponujamo možnost podpore naši dejavnosti v obliki pokroviteljstva. Na ta način lahko promovirate svojo dejavnost pred širokim krogom poslušalcev, večinoma s področja telekomunikacij, obenem pa podoprete našo seminarsko dejavnost, ki je namenjena dopolnilnemu izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju strokovnjakov, kar je v sodobnem hitro razvijajočem se svetu neizogibno.

Ponujamo naslednje možnosti oglaševaja:

  • oglaševanje v zborniku seminarja - v času seminarja bo izšel zbornik v elektronski obliki (USB ključek) v nakladi približno 100 izvodov, v katerem je na koncu prostor za oglase;
  • oglaševanje na spletni strani seminarja;
  • oglaševanje na samem seminarju v obliki oglasnih panojev ali projekcije oglasa na glavnem zaslonu v času odmorov;
  • poln seminarski paket (seminarsko gradivo, kosila in okrepčila med odmori) za 3 udeležence.

Cena pokroviteljstva je enaka trem kotizacijam (1530 € + DDV).

Za dodatne informacije pišite na tomi.mlinar[at]fe.uni-lj.si ali pokličite na 030 400 660.

Rok za oddajo oglasa za e-zbornik in materialov za v torbice je 10. januar 2023.