Za avtorje

Prijava prispevka ali plakata

Prijava prispevkov za SOK 2023 je zaključena. Zahvaljujemo se avtorjem za vaše prispevke. Program si lahko ogledate tukaj.

Splošna navodila

Prosimo vas, da končno predstavitev/plakat, kratek življenjepis (v slovenščini in angleščini), fotografijo in kratek povzetek prispevka (v slovenščini in angleščini) oddate najkasneje do 15. januarja 2023, na naslov: tomi.mlinar[at]fe.uni-lj.si.

Prosojnice bodo objavljene v e-zborniku. Prispevki niso recenzirani.

Avtorji imajo brezplačen dostop na seminar tisti dan, ko predavajo. Za udeležbo na vseh treh dneh seminarja priznamo 50 % popusta na polno kotizacijo. Vsak avtor dobi posebno potrdilo za opravljeno predavanje in je upravičen do vseh materialov seminarja.

Navodila za izdelavo predstavitve

  1. Grafična predloga predstavitve ni predpisana, vendar prosimo, da so slike jasne in pisava ustrezno velika, da bo predstavitev primerna za objavo v e-zborniku.
  2. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PPT ali PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti). Dokument v obliki PDF naj bo brez številk strani in opomb.

Navodila za izdelavo plakata

  1. Plakat naj bo velikosti A0 (864 × 1118 mm).
  2. Grafična predloga plakata ni predpisana.
  3. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti).
  4. Velikost pisave naj bo takšna, da bo plakat berljiv pri tisku na format A4 (za e-zbornik).
  5. Za tisk plakatov v dejanski velikosti poskrbite sami!