Prostozračne optične zveze

Free-space optical communications


Luka Mustafa
IRNAS


POVZETEK - Prispevek se osredotoča na brezžični optični sistem KORUZA. KORUZA Pro je prvi cenovno ugodni in odprtokodni prostozračni optični komunikacijski sistem, ki omogoča naslednjo generacijo »last-mile« povezljivosti ter vsestranske možnosti namestitve. Podatki se varno prenašajo od točke do točke (»point-to-point«) preko okolju varnega kolimiranega žarka svetlobe, s prepustnostjo 1 Gbit/s ali 10 Gbit/s na razdalji do 150 m. Ta sistem, ki ne potrebuje licence, je odporen na radijske frekvence ali prenatrpanost pasov in je 10-krat cenejši v primerjavi z obstoječimi rešitvami na osnovi optičnih vlaken. Sistem KORUZA Pro je zasnovan za profesionalne uporabnike, a njegova odprta zasnova omogoča vsestranske možnosti za prilagoditve, eksperimentiranje in raziskovanje. Projekt KORUZA je leta 2020 prejel sredstva v okviru razpisa NGI Pointer (“Next Generation Internet Pointer”), namenjena nadaljnjemu razvoju sistema v sledečem letu, ter sodeluje pri pobudi COST Action NEWFOCUS.

ABSTRACT - Presentation focuses on KORUZA wireless optical system. KORUZA Pro is the first affordable and open source free-space optical communication system, enabling next generation last-mile connectivity and versatile installation options. Data is securely transmitted point-to-point over an eye-safe collimated beam of light with 1 Gbps or 10 Gbps throughput at distances up to 150 m. This license-free internet access system is immune to RF or band over-crowdeness and is 10-times cheaper compared to existing fiber-based solutions. KORUZA Pro is designed for professional users, but not only – its open design enables versatile options for modifications, experimentation and research. KORUZA project has been granted “Next Generation Internet Pointer” (NGI Pointer) funding in 2020, to take the technology further over the course of the next year, and is participating in the COST Action NEWFOCUS call.