Low-cost Multi-purpose Constant-delay Optical Link


Jurij Tratnik
InLambda, Slovenia


ABSTRACT - The presentation addresses problems and solutions of a signal propagation where a stable delay is very important. Many of that solutions are implemented in the multi-purpose optical-delay stabilization system - ODSS. A working principle of the ODSS along with some application examples will be also presented.

POVZETEK - Predstavljeni bodo različni načini stabilizacije optičnega vlakna pri prenosu uporabniških signalov za različne aplikacije. Večino teh stabilizacijskih načinov je uporabljenih tudi v optičnem sistemu ODSS. Poleg opisa delovanja sistema bodo predstavljeni tudi različni primeri dejanske uporabe.