Obvestilo za avtorje

Splošna navodila

Končno predstavitev (prosojnice), povzetek prispevka (do 200 besed) v slovenščini in angleščini, kratek življenjepis avtorjev v slovenščini in angleščini ter portretne slike avtorjev morate oddati do najkasneje 16. januarja 2017.

Prosojnice in plakati bodo objavljeni v tiskanem zborniku in e-zborniku.

Prispevki niso recenzirani.

Na dan svojega predavanja imajo avtorji brezplačen dostop do predavanj in seminarskega gradiva, za udeležbo vse tri dni pa priznamo 30 % popust na polno ceno.

Navodila za izdelavo predstavitve

  1. Grafična predloga predstavitve ni predpisana, vendar prosimo, da so slike jasne in pisava ustrezno velika.
  2. Datoteka za oddajo naj bo v formatu Powerpoint PPT ali PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti). Dokument v obliki PDF naj bo brez številk strani in opomb.

Navodila za izdelavo plakata

  1. Plakat naj bo velikosti A0 (864 × 1118 mm).
  2. Grafična predloga plakata ni predpisana.
  3. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti).
  4. Velikost pisave naj bo takšna, da bo plakat berljiv pri tisku na format A4 (za zbornik).
  5. Za tisk plakatov v dejanski velikosti poskrbite sami!