Kako do digitalizacije Slovenije?


Katja Mohar Bastar
Telekom Slovenije


Digitalizacija je dejstvo in pospeševanje digitalne ekonomije bo Sloveniji zagotovilo razvoj in rast. Zato je nujen širokopasovni dostop visokih hitrosti, ki je kar v največji meri povezan z zagotavljanjem storitev. V ta namen je EC oblikovala iniciativo Gigabitne družbe, ki bo nadomestila dosedanje zahteve Digitalne agende. Za spodbujanje investicij, tako v razvoj storitev kot omrežja, celotna IKT industrija potrebuje stabilno, predvidljivo in spodbujevalno okolje, ki ga lahko ustvari zgolj država z ustreznim vključevanjem industrije v oblikovanje strategije, zakonodaje in izvajanje obojega.