Trendi na trgu širokopasovnega dostopa


Tanja Muha
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, Slovenija


ABSTRACT - TRENDS ON THE BROADBAND ACCESS MARKET - This article presents trends on the broadband access market in Slovenia and its comparison to other EU countries. Looking from the technology perspective, number of broadband connections over FTTH exeeded number of broadband connections over ADSL in second quarter of 2016. 47 % of broadband connections have speeds form 2 to 10 Mbps and only 24 % connections more then 30 Mbps. This figures place Slovenia in the last third of EU countries according to share of fixed broadband connections.

POVZETEK - V prispevku so zajeti trendi na trgu širokopasovnega dostopa v Sloveniji in primerjava z drugimi evropskimi državami. Po deležu širokopasovnega dostopa do interneta je v drugem četrtletju leta 2016 tehnologija FTTH prvič prehitela tehnologijo ADSL. Po hitrosti dostopa do interneta ima 47 % priključkov hitrost od 2 do 10 Mb/s in 24 % priključkov več kot 30 Mb/s. Po možnosti dostopa do interneta s hitrostjo 30 Mb/s ali več je Slovenija precej na repu EU, podobno pa velja tudi za možnost dostopa s hitrostjo 100 Mb/s ali več.