Fiber lasers – introduction and fabrication technique


Peter Lukan
Optacore, Slovenija


ABSTRACT - Basic principles of operation of fiber lasers are presented along with advantages over conventional laser sources and limitations of the currently used technology. Two different laser setups are presented (MOPA and FBG). A detailed description of geometrical and chemical structure of active laser fiber is given. Major problems which fiber laser manufacturers face when designing laser systems, like beam quality, photodarkening and background loss are presented and discussed. Some solutions to the outlined problems are suggested. Optacore produces various types of optical fibers which are used in laser systems, active as well as passive optical fibers. Photodarkening, beam quality and slope efficiency results on fibers made with Optacore's MCVD are given.

POVZETEK - V prispevku so shematsko predstavljene osnove delovanja vlakenskega laserja, njegove prednosti pred ostalimi laserskimi izvori in omejitve takšnih laserjev. Dva različna principa delovanja vlakenskega laserja sta prikazana shematsko (MOPA in FBG). Podrobneje je predstavljena geometrijska in kemijska struktura aktivnega laserskega vlakna. Opisani so glavni problemi s katerimi se izdelovalci vlakenskih laserjev srečujejo pri zasnovi laserskega sistema: kvaliteta izstopnega žarka, fotopotemnitev in izgube ozadja. Predstavljene so tudi nekatere rešitve za omenjene probleme. V podjetju Optacore izdelujemo različna vlakna za uporabo v laserskih sistemih, tako aktivna kot pasivna. Meritve kvalitete izstopnega žarka, fotopotemnitve in izkoristka črpalne svetlobe v aktivnih vlaknih izdelanih v našem MCVD laboratoriju, so navedeni v predstavitvi.